Oczywiście, narzędziami. Manualne wrzucanie zdań do Google to ani dobra, ani ciekawa, ani krótka zabawa.

Jednym z takich narzędzi jest darmowy Sprawdzacz Unikalności online, który reklamuje się:

Sprawdzane są wszystkie zdania z wprowadzonego tekstu.
Kolorem czerwonym oznaczone są zdania, które zostały znalezione przez google.
Kolorem zielonym oznaczone są zdania, które nie zostały znalezione przez google.
Każde zdanie jest linkiem do wyników wyszukiwania.
Unikalność wyrażona jest procentowo. Jest to stosunek liczby znaków w zdaniach unikalnych do liczby wszystkich znaków w tekście.

Reklamy